Ramavtal

Ramavtal är ett avtal som man också kan kalla för en generell överenskommelse som ligger till grund för framtida avtal (ett eller flera) och som anger "ramarna" och de villkor som ska ingå i dessa.

Avropsavtal är ett ramavtal mot vilket man sedan avropar, d.v.s. gör beställningar utan behov av ytterligare avtal.


Skriv ett juridiskt korrekt avtal, leverans direkt!


Samboavtal
Trygga er gemensamma framtid
Testamente
En handling för dem du bryr dig om