Sambo

Ett samboförhållande är en form av samlevnad där ett ogift par ”stadigvarande bor tillsammans under äktenskapsliknande former och har gemensamt hushåll”. Sambor är benämningen på personerna som är sammanboende. Vanligtvis ska man ha bott ihop i minst sex månader för att räknas som sambor. Sambor kan genom samboavtal bestämma vad som ska och inte ska delas vid bodelning i en eventuell framtida separation. Sambor ärver inte varandra, oavsett hur länge de varit tillsammans eller om de har barn ihop. För att ge varandra arvsrätt måste ett inbördes testamente upprättas. Sambolagen är tillämplig på samboförhållanden.

Skriv ett juridiskt korrekt avtal, leverans direkt!


Bodelningsavtal - Sambo
Dela era tillgångar och skulder vid en separation
Bodelningsavtal - Äktenskap
Dela era tillgångar och skulder vid en skilsmässa
Framtidsfullmakt
Upprätta en framtidsfullmakt enkelt och tryggt via telefon- eller videomöte
Framtidsfullmakt
Bestäm vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig i framtiden
Samboavtal
Trygga er gemensamma framtid
Testamente
En handling för dem du bryr dig om