Semesterlagen

Semesterlagen reglerar de minimirättigheter en arbetstagare alltid har rätt till i ett anställningsförhållande i fråga om semester och semesterersättningLagen är alltså tvingande till arbetstagarens förmån, endast förmånligare villkor än de i lagen får användas i ett anställningsavtalLagens fulla namn är Semesterlag (1977:480).


Skriv ett juridiskt korrekt avtal, leverans direkt!


Anställningsavtal
När du ska anställa någon
Provanställnings­avtal
När du ska provanställa personal
Visstids­anställnings­­avtal
När du ska anställa någon under begränsad tid