Avtalsförvaring

Förvara dina avtal och andra viktiga dokument tryggt och säkert
1 995 kr
inklusive moms
Säker förvaring av dina avtal och viktiga dokument
Engångskostnad för livslång förvaring
Enkelt och tryggt

För att undvika att dina avtal kommer bort, förvanskas eller förstörs samarbetar avtal24 med Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) som förvarar och bevakar viktiga dokument.

Dina avtal hanteras efter regler och rutiner som strikt utformats med hänsyn till viktiga och prioriterade säkerhets-, sekretess- och integritetskrav. Allt för att du ska få en säker, neutral och oberoende förvaringsplats för dina avtal. 

Hur funkar det?

Oavsett om du skrivit dina avtal hos oss eller inte, hjälper vi dig att få dem förvarade på ett tryggt och säkert sätt. Du skickar avtalen i original per post till SBF. När de mottagit avtalen får du en bekräftelse skickad till dig via post. All praktisk information du behöver skickas till din e-post i samband med att du betalar för förvaringen i kassan.

Du betalar en engångsavgift för livslång förvaring om 1 995 kr, skriver du ditt avtal hos oss kan du även välja avtalsförvaring som tillval i kassan.

Engångskostnad för livslång förvaring

I priset ingår upp till 10 dokument om totalt 40 sidor som du skickar in vid ett och samma tillfälle; exempelvis samboavtal, gåvobrev eller skuldebrev. Om du skickat in dina dokument för förvaring och sedan önskar hantera dina dokument exempelvis ändra i ett befintligt dokument eller lägga till fler dokument vid ett annat tillfälle så utgår en hanteringsavgift om 495 kr per hanteringstillfälle. 

Förvaring och bevakning av ditt testamente
I förvaringstjänsten ingår även bevakning av ditt testamente. Det innebär att testamentet per automatik bevakas mot Skatteverket och SBF ser till att det kommer fram till dödsboet, jurist eller annan behörig mottagare, vid dödsfall.