Varför du som företagare behöver äktenskapsförord

Som egenföretagare är det viktigt att veta vilka avtal du behöver för att trygga dig och ditt företag. Visste du till exempel att du riskerar att bli av med hälften av företaget och det privata pensionssparandet om du skulle skilja dig? Här besvarar Molly Malm, jurist hos oss på avtal24, några av de vanligaste frågorna vi brukar få om äktenskapsförord.

Läs mer

Varför behöver jag som företagare ett äktenskapsförord?

Du som företagare behöver ett äktenskapsförord om du är gift eller ska gifta dig och vill vara säker på att du får behålla hela företaget vid en skilsmässa. Som egenföretagare pensionssparar man ofta privat och vad många inte vet är att det privata pensionssparandet kan komma att ingå i bodelningen. Vid en skilsmässa riskerar du alltså i värsta fall att förlora hälften av både ditt bolag och dina pensionspengar om du saknar äktenskapsförord. 

Om inte äktenskapsförord skrivs och bodelning inte sker direkt vid skilsmässan kan exet kräva en bodelning flera år senare och ha rätt till halva värdet i bolaget den dag som bodelningen faktiskt sker.

Men jag startade ju företaget innan jag gifte mig?

Det spelar ingen roll, all egendom som inte är reglerad som enskild egendom via ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev delas lika mellan dig och din partner vid en skilsmässa.

Vad händer om mina kompanjoner saknar äktenskapsförord?

I ett aktieägaravtal kan ni avtala om att samtliga delägare i företaget ska upprätta ett äktenskapsförord. På så vis försäkrar man sig mot att det kommer in en ny ägare i bolaget till följd av en skilsmässa. I ett kompanjonsavtal kan man även reglera vad som händer om en delägare i bolaget skulle avlida.

Gäller ett äktenskapsförord om det inte är registrerat hos Skatteverket?

Nej det gör det inte, ett äktenskapsförord måste registreras för att bli giltigt. När båda har skrivit under äktenskapsförordet skickar ni det i original till Skatteverket.

Kan man ångra ett äktenskapsförord?

Ja det kan man – via ett nytt registrerat äktenskapsförord kan man upphäva ett tidigare äktenskapsförord. Men man behöver vara medveten om att registrerade äktenskapsförord är bindande och att de inte kan hävas av endast den ena maken. För att ångra ett äktenskapsförord krävs det alltså att båda är överens.

Kan man specificera vilka tillgångar som inte ska ingå i en bodelning?

Absolut. Det är inte ovanligt att man till exempel uppger att endast ett företag och det privata pensionssparandet ska vara enskild egendom och därmed inte delas vid en skilsmässa. Det är viktigt att tydligt specificera den egendom som man vill ska vara enskild.

Skriv äktenskapsförord

Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt äktenskapsförord online eller tillsammans med en jurist, helt skräddarsytt efter just era förhållanden. 

Om ni väljer att skriva äktenskapsförordet online svarar ni på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Därefter genereras avtalet till en PDF som skickas direkt till er e-post.

Har du frågor angående äktenskapsförord? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24, de är specialiserade på avtalsrätt och familjejuridik. 


Läs mer och skriv äktenskapsförord

1 195 kr

På 15 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord uppfattas ofta som något oromantiskt, men egentligen är det tvärtom. Med ett äktenskapsförord behöver ni inte oroa er för framtida händelser eller meningsskiljaktigheter. Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni bestämma att vissa tillgångar och ägodelar inte ska ingå i den gemensamma potten vid en eventuell skilsmässa.