Generalfullmakt - Vanliga frågor & svar

Viktigt att veta om fullmakter

Vad ska personen få göra åt dig?
Vilka är gränserna för vad personen får göra?
Vad vill du att den utomstående ska veta eller inte veta om gränserna för ärendet?

Fullmakt vid myndighet eller domstol

Hur länge gäller fullmakten?

Fullmakt för specifikt ärende

Vilka ärenden kan man använda fullmakt för?
Är man tvungen att acceptera en fullmakt?

Kan man ångra sig?

Är man bunden av en fullmakt?
När blir en fullmakt giltig och bindande?

Vanliga frågor och svar

Vad är en fullmakt?
När behövs en fullmakt?
Hur länge gäller en fullmakt?
Vad ska fullmakten innehålla?
Vad menas med fullmäktige, fullmaktsgivare och utomstående person?
Vad får fullmäktigen göra och inte göra?
Vad har fullmäktigen för skyldigheter?
Vad menas med ”behörighet” och ”befogenhet”?
Vad händer om fullmäktigen går över sin behörighet eller befogenhet?
Behövs det en äkthetsstämpel för att fullmakten ska bli giltig?
Varför inte använda mallar om fullmakter?
Skriv Fullmakt för privatpersoner