Måste det alltid skrivas ett arvskifte?

Nej, om det endast är en person som ska ta del av arvet räcker det med en registrerad bouppteckning. Om exempelvis en man avlider och lämnar efter sig en fru och två gemensamma barn, så behöver inget arvskifte upprättas då frun kommer att ärva alla tillgångar (förutsatt att det inte finns något testamente som säger annat). 

Skriv Arvskifte här

Arvskifte - Arvskifte:

Vad är ett arvskifte?
Måste det alltid skrivas ett arvskifte?
När kan arvskiftet upprättas?
Ska arvskiftet registreras?
Ska det inte göras en bodelning när någon avlider?
Varför behövs ett arvskifte?