Bouppteckning - Vanliga frågor & svar

Allmänt om bouppteckning

Måste man göra en bouppteckning?
Ska man göra en bouppteckning även om det inte finns några tillgångar?
Vad används den registrerade bouppteckningen till?
Vad är en bouppteckning?
Vad ska bouppteckningen innehålla?

Uppgifter om dödsboet

Vad händer om jag missar något i bouppteckningen?
Vem ansvarar för uppgifterna om dödsboet?

Kallelse

Hur lång tid innan mötet ska kallelsen skickas ut?
Måste alla som fått kallelsen närvara?
Vad händer om jag inte har kontaktuppgifter till de som har rätt att närvara?
Vilka har rätt att få kallelsen till förrättningsmötet?

Förrättningsmöte

Hur går ett förrättningsmöte till?
Vad innebär ett förrättningsmöte?
Vilka ska kallas till förrättningsmötet?

Registrering

Hur lång tid tar det att få bouppteckningen registrerad?
Vad händer efter bouppteckningen?
Vart ska bouppteckningen registreras?

Juridiska termer

Vad innebär att ärva med fri förfoganderätt?
Vad är det för skillnad på en dödsbodelägare och efterarvinge?
Vad är en arvinge?
Vad är en bouppgivare?
Vad är en efterarvinge?
Vad är en förrättningsman?
Vad är en laglott?
Vad innebär avstående, överlåtelse och avsägelse av arv?
Vad innebär det att en make begär jämkning?
Vad menas med enskild egendom?
Vad menas med förskott på arv?
Vad menas med giftorättsgods?
Vad menas med samboegendom?

Övrigt

Det kommer räkningar till dödsboet trots att personen är avliden. Vad ska jag göra?
Hur hanterar vi allt praktiskt med räkningar och bostad?
Ska man göra en bouppteckning trots att det inte finns några tillgångar?
Vad är det för skillnad mellan en dödsbodelägare och efterarvinge?
Vad gör vi om vi inte kommer att hinna få bouppteckningen klar i tid?
Skriv Bouppteckning