Måste köparen undersöka bostadsrätten innan köpet?

Säljaren ansvarar inte för fel som köparen borde ha upptäckt vid en undersökning av bostadsrätten om:

-   köparen har uppmanats av säljaren och fått tillfälle att genomföra en  undersökning eller

-   köparen har undersökt bostadsrätten utan uppmaning.

I praktiken innebär detta att köparen i regel har undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt. Om undersökningsplikten inte uppfylls kan det försvåra möjligheterna att få ersättning för fel och brister. Det är därför viktigt att köparen genomför en besiktning av lägenheten före köpet. Helst bör en sådan besiktning utföras av en auktoriserad besiktningsman.

Skriv Köpeavtal bostadsrätt här

Försäljning bostadsrätt - Vanliga frågor och svar:

Måste köparen undersöka bostadsrätten innan köpet?
Vad är en bostadsrätt?
Är en bostadsrätt alltid en lägenhet?
Finns det krav på vad avtalet ska innehålla?
Vem äger fastigheten där bostadsrätten finns?
Får jag hyra ut min bostadsrätt?
Vem ansvarar för underhållet i en bostadsrätt?
Har en bostadsrättsinnehavare inflytande över hur föreningen styrs?
Vad händer om bostadsrättsföreningen inte godkänner köparen som medlem?
Vad är det för skillnad på en upplåtelse och en överlåtelse av en bostadsrätt?
Om jag säljer en bostadsrätt till ett pris under marknadsvärdet, hur beskattas köpet då?
Vad är årsavgift för en bostadsrätt?
Varför inte använda mallar om bostadsrättsförsäljning?