Samäganderättsavtal - Vanliga frågor & svar

Viktigt att tänka på

Vad bör samäganderättsavtalet innehålla?
Behövs samäganderättsavtal om vi redan har samboavtal eller äktenskapsförord?
Varför behövs ett skriftligt avtal, räcker inte en muntlig överenskommelse?

Samäganderättsavtal mellan personer som inte är i en parrelation

Fördelas vinsten på samma sätt, d.v.s. lika stor del av vinsten till varje delägare?
Går det att avtala om förköpsrätt mellan delägare?

Samäganderättsavtal mellan sambor

Vi äger vår bostad tillsammans, vad sker om vi separerar?
Vi är sambor och äger en sommar en sommarstuga/bil/båt ihop, vad sker om vi flyttar isär?

Samäganderättsavtal mellan gifta

Vi är gifta och äger en sommarstuga och båt ihop, vad händer om vi skiljer oss?

Kan man ångra sig?

Är ett samäganderättsavtal bindande?
När blir ett samäganderättsavtal bindande?
Behöver man registrera ett samäganderättsavtal?
Behövs det en äkthetsstämpel för att samäganderättsavtalet ska vara giltigt?

Vanliga frågor och svar

Varför bör man skriva ett samäganderättsavtal?
Vad är en ideell andel?
Hur stor del har varje delägare om man köper något tillsammans?
Har den som äger mest av en fastighet också mer att säga till om?
Hur fördelas vinst efter försäljning?
Hur ska kostnader för t.ex. reparationer fördelas?
Hur ska man värdera en andel av egendom om den säljs?
Kan en delägare göra vad han eller hon vill med sin andel?
Måste delägarna alltid vara överens?
Vad är en god man?
Måste delägarna vara överens om att en god man ska utses?
Vad kan den gode mannen bestämma om?
Vad händer om någon av ägarna vill sälja hela egendomen?
Vad händer om parterna inte kan komma överens?
Varför ska man inte använda mallar till samäganderättsavtal?
Skriv Samäganderättsavtal