Samboavtal - Vanliga frågor & svar

Viktigt att tänka på

Måste man skriva ett samboavtal?
Vad är inte samboegendom?
Vad är samboegendom?
Vad ska man som sambo tänka på kring vardagsekonomin?
Vi står båda på kontraktet men jag har betalat mer i kontantinsats.
Vilka skillnader är det mellan att vara sambo och gift?
Vad händer om någon av samborna går bort?
Hur fungerar en bodelning mellan sambor, vad delas?
Kan vi bestämma att vi delar på bostaden men inte på möblerna?
Vem får bostaden om vi flyttar isär?
Går det att dela på andra ägodelar än samboegendomen?
När är man sambo enligt lagen?

Vilken samboegendom ska delas?

Vad kan undantas från bodelning?
Vad händer om vi säljer vår bostad och skaffar en ny?
Vad händer med egendom som i framtiden skaffas till hemmet?
Vad händer om jag byter ut samboegendom som inte ska delas?
Ska fritidsbostaden/sommarstugan delas?
Omfattas bilen,båten, fritidshuset?
Kan jag ändå behöva dela något?

Formkrav

När blir ett samboavtal giltigt?
Är man bunden av ett samboavtal?
Behöver man registrera ett samboavtal?
Behövs det en äkthetsstämpel för att ett samboavtal ska vara giltigt?

Vanliga frågor och svar

Ärver sambor varandra?
Hur skriver man ett samboavtal?
När är man sambo enligt sambolagen?
Vad är ett samboavtal?
Varför behöver man ett samboavtal?
Får jag behålla bostaden om jag har betalat hela köpeskillingen och står ensam på lånet?
Om jag renoverar min sambos hus, ger det mig rätt till någon del av huset då?
Vad innebär bodelning?
När blir det bodelning och vem bestämmer det?
Måste ett samboavtal se ut på något särskilt sätt?
Kan sambor bestämma att man ska ärva varandra?
Kan man dela på annat än samboegendom?
Vad händer om vi inte längre vill bo tillsammans?
Vem måste bevisa att något skaffats för att användas tillsammans?
Kan man vara sambo även om man är folkbokförda på olika adresser?
Kan sådant som man skaffat innan man flyttade ihop delas i bodelningen?
Kan jag behöva dela något även om vi bestämt att inget ska delas?
Kan det bli så att något inte ska delas även om vi bestämt att allt ska delas?
Kan man dela på allt, inte dela på något eller undanta vissa specifika saker från delning?
Vad händer med saker som ersatt egendom den ena sambon hade innan ni blev sambor?
Behövs det vittnen vid samboavtal?
Ska samboavtal registreras för att gälla?
Behövs det någon giltighetsstämpel för att samboavtalet ska gälla?
Kan sambor bestämma att samma regler som gäller för gifta ska gälla också för dem?
Vad kan man göra om man inte vill att sambolagens regler om bodelning ska gälla?
Varför ska man inte använda mallar till samboavtal?
Hur funkar tjänsten?
Skriv Samboavtal