Vi är sambor och äger en sommar en sommarstuga/bil/båt ihop, vad sker om vi flyttar isär?

Om ni äger en båt eller ett fritidshus tillsammans kommer denna egendom inte att ingå i bodelningen om ni är sambor. Ni samäger sådan egendom med grund i samma regler som när två vänner samäger något tillsammans. 

Detta innebär att samägandet kommer kvarstå efter er separation om ni inte aktivt gör upp om att den ena ska köpa ut den andra eller att hela egendomen ska säljas.Skriv Samäganderättsavtal här

Samäganderättsavtal - Samäganderättsavtal mellan sambor:

Vi äger vår bostad tillsammans, vad sker om vi separerar?
Vi är sambor och äger en sommar en sommarstuga/bil/båt ihop, vad sker om vi flyttar isär?