Vi äger vår bostad tillsammans, vad sker om vi separerar?

Först måste det klargöras om bostaden är s.k. samboegendom eller inte. Om en av samborna köpte bostaden UTAN syfte att att den andra sambon skulle flytta in räknas det inte som samboegendom, egendomen behålls då enligt huvudregeln av den av samborna som är skriven som ägare på bostaden. Om bostaden köptes av ena eller båda samborna för att bo där tillsammans räknas den som samboegendom och ska delas lika vid en separation.  I detta fall spelar det ingen roll om den ena sambon äger hela bostaden, den kommer trots detta att delas om ena sambon önskar det. Det enda sättet att stoppa detta är att skriva ett samboavtal.

Skriv Samäganderättsavtal här

Samäganderättsavtal - Samäganderättsavtal mellan sambor:

Vi äger vår bostad tillsammans, vad sker om vi separerar?
Vi är sambor och äger en sommar en sommarstuga/bil/båt ihop, vad sker om vi flyttar isär?