Testamente - Vanliga frågor & svar

Viktigt att tänka på

Kan man testamentera bort allt man äger?
Ärver sambor varandra?
Kan man göra sina barn arvlösa med ett testamente?
Kan efterlevande makes arvsrätt testamenteras bort?
Vad menas med särkullbarn och vilka regler gäller för dem?
Vem kan bevittna ett testamente?
Vad händer om bevittning av testamente blir fel?

Inbördes eller enskilt testamente?

Vad menas med enskilt testamente?
Vad menas med inbördes testamente?
Vad är skillnaden på ett inbördes och ett enskilt testamente?

Formkrav

Formkrav för testamente
Hur ska ett testamente se ut?
Kan vem som helst skriva ett testamente?
Behöver man registrera ett testamente?
När blir ett testamente giltigt?
Hur länge gäller ett testamente?
Kan ett testamente vara muntligt?
Är man bunden av ett testamente eller kan man ångra sig?
Ärver efterlevande make enskild egendom?
Behövs det en äkthetsstämpel för att ett testamente ska vara giltigt?
Varför ska man inte använda mallar för testamente?
Kan man skriva testamente genom fullmakt?

Vanliga frågor och svar

Ärver gifta alltid varandra?
Ärver sambor varandra?
Behöver jag skriva testamente om jag är ensamstående?
Behöver vi skriva testamente om vi är gifta?
Hur stor är laglotten och vad innebär den?
Om jag är ensamstående utan barn, vem ärver mig?
Vad är ett testamente?
Vad gäller utan ett testamente?
Vem kan ta emot arv?
Kan man testamentera bort laglotten?
När kan det vara bra att skriva ett testamente?
Vad är arvslotten?
Vad händer med arvet om det inte finns några nära släktingar?
Vad händer om det finns flera testamenten?
Vilka möjligheter finns att bestämma vem som ska ta hand om arvet till mitt barn?
Hur vet man vem som ärver någon?
Kan man genom testamente påverka och ändra arvsordningen som finns uppställd i lag?
Hur gör jag när jag vill skriva om mitt testamente?
Vad menas med fri förfoganderätt respektive full äganderätt?
Vad menas med laglott respektive den disponibla kvoten?
Var ska testamentet förvaras?
Kan man ärva en skuld?
Hur hanteras den avlidnes skulder?
Vad menas med klander av testamente?
Kan man skriva om eller återkalla ett testamente om man ändrar sig?
Måste man betala arvsskatt?
Skriv Testamente