Ärver efterlevande make enskild egendom?

Ett äktenskapsförord om enskild egendom påverkar inte rätten till arv för efterlevande make. Efterlevande make ärver med andra ord även enskild egendom med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att egendomen går tillbaka till den avlidne makens arvingar efter bådas bortgång. Om make inte ska få rätt att ärva enskild egendom måste detta framgå av ett testamente.

Skriv Testamente här

Testamente - Formkrav:

Formkrav för testamente
Hur ska ett testamente se ut?
Kan vem som helst skriva ett testamente?
Behöver man registrera ett testamente?
När blir ett testamente giltigt?
Hur länge gäller ett testamente?
Kan ett testamente vara muntligt?
Är man bunden av ett testamente eller kan man ångra sig?
Ärver efterlevande make enskild egendom?
Behövs det en äkthetsstämpel för att ett testamente ska vara giltigt?
Varför ska man inte använda mallar för testamente?
Kan man skriva testamente genom fullmakt?