Skapa konto
Logga in

Vikten av ett korrekt testamente

Stigande bopriser och nya familjekonstellationer är säkerligen två bidragande orsaker till att arvstvisterna har ökat på senare tid. Bara vid Stockholms tingsrätt har arvstvisterna ökat med drygt 50 procent på fem år. 

Genom att skriva testamente kan du undvika oklarheter och överraskningar i framtiden, men tänk på att det är viktigt att testamentet är tydligt och korrekt. 

Läs mer om testamente


Ett testamente måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt

Man ska vara medveten om att ett testamente är ett juridiskt avtal. Testamentets innehåll måste helt enkelt överensstämma med de lagar och regler som finns.

Det är bra att veta vad det är för skillnad på fri förfoganderätt och full äganderätt, vad arvslott och laglott innebär, samt att man i ett testamente kan skydda sina anhöriga genom att göra deras arv till enskild egendom.

Är man osäker rekommenderar vi att man tar hjälp, säger Nadia Chimar som är jurist hos oss på avtal24. Hon ser alltför ofta testamenten som är otydligt formulerade eller inte uppfyller de formkrav som krävs för att vara giltiga.

För att testamentet ska vara giltigt måste det vara upprättat i skriftlig form och undertecknat av dig och två vittnen. Du får inte vara släkt med vittnena och de får inte heller vara mottagare av arv och således nämnas i testamentet. De båda vittnena måste närvara samtidigt när du signerar ditt testamente, men de behöver inte känna till innehållet i testamentet.

En levande handling

Tänk på att testamentet är en levande handling som behöver uppdateras när familjesituationen förändras. Ingenting är ristat i sten, du kan närsomhelst ändra dig och skriva ett nytt testamente. Du kan även göra tillägg i ett befintligt testamente, men för tydlighetens skull är det ofta bäst att riva det gamla och skriva ett nytt om det handlar om större ändringar. På så vis undviker man på säkrast möjliga sätt att det uppstår någon kollision mellan det nya och det gamla testamentet.

Hur förvarar jag mitt testamente?

Det är bättre att förvara sitt testamente hos en oberoende aktör än i hemmet. Om testamentet förvaras privat finns risk att det förstörs eller inte kommer fram i tid efter ett dödsfall. Det finns flera företag och aktörer på den privata marknaden som erbjuder testamentsförvaring och bevakning.

Vi på avtal24 samarbetar med Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) som förvarar och bevakar viktiga dokument. Testamentet bevakas per automatik mot Skatteverket och SBF ser till att det kommer fram till dödsboet, jurist eller annan behörig mottagare, vid dödsfall.

Oavsett om du skrivit ditt testamente hos oss på avtal24 eller inte, hjälper vi dig att få testamentet förvarat på ett tryggt och säkert sätt. Skriver du ditt testamente online hos oss finns förvaring av testamente som en tilläggstjänst i kassan.

Skriv testamente

Genom att skriva ett tydligt och korrekt testamente kan du underlätta för dina närmaste och undvika konflikter i framtiden. Hos oss skriver du enkelt ditt testamente online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva testamentet online svarar du på ett antal frågor som rör just din situation och din vilja. Utifrån dina svar skapas sedan ett juridiskt korrekt testamente som skickas direkt till din e-post, redo att skrivas ut.

Har du frågor eller funderingar kring testamente och arvsregler? Eller är du osäker på om ditt testamente är korrekt? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771-24 00 24, så hjälper de dig. 


Testamente
En handling för dem du bryr dig om