Vikten av ett korrekt testamente

Genom att skriva ett testamente kan oklarheter och arvstvister undvikas i framtiden, men tänk på att det är viktigt att testamentet är tydligt och korrekt. Testamentets innehåll måste helt enkelt överensstämma med de lagar och regler som finns. Här informerar vi om formkraven som behöver uppfyllas för att testamentet ska vara giltigt.

Läs mer och skriv testamente
Ett testamente måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt

Man ska vara medveten om att ett testamente är ett juridiskt avtal. Testamentets innehåll måste helt enkelt överensstämma med de lagar och regler som finns. 

Det är bra att veta vad det är för skillnad på fri förfoganderätt och full äganderätt, vad arvslott och laglott innebär, samt att man i ett testamente kan skydda sina anhöriga genom att göra deras arv till enskild egendom. 

– Är man osäker rekommenderar vi att man tar hjälp, säger Molly Malm som är jurist hos oss på avtal24. Hon ser alltför ofta testamenten som är otydligt formulerade eller inte uppfyller de formkrav som krävs för att vara giltiga. 

Bevittning

För att testamentet ska vara giltigt måste det vara upprättat i skriftlig form och undertecknat av dig och två vittnen. Du får inte vara släkt med vittnena och de får inte heller vara mottagare av arv och således nämnas i testamentet. De båda vittnena måste närvara samtidigt när du signerar ditt testamente, men de behöver inte känna till innehållet i testamentet.

En levande handling

Tänk på att testamentet är en levande handling som behöver uppdateras när familjesituationen förändras. Ingenting är ristat i sten, du kan närsomhelst ändra dig och skriva ett nytt testamente. Du kan även göra tillägg i ett befintligt testamente, men för tydlighetens skull är det ofta bäst att riva det gamla och skriva ett nytt om det handlar om större ändringar. På så vis undviker man i möjligaste mån att det uppstår en kollision mellan det nya och det gamla testamentet. 

Hur förvarar jag mitt testamente?

Om testamentet förvaras i hemmet finns risk att det kommer bort eller inte kommer fram i tid vid dödsfall. Ett testamente är bara giltigt i original. Hittas endast en kopia av testamentet kommer det inte att kunna användas.

Det finns flera företag och aktörer som erbjuder förvaring av testamenten. Vi på avtal24 samarbetar med Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) som förvarar och bevakar viktiga dokument. Testamentet bevakas per automatik mot Skatteverket och SBF ser till att det kommer fram till dödsboet, jurist eller annan behörig mottagare, vid dödsfall. 

Oavsett om du skrivit ditt testamente hos oss på avtal24 eller inte, hjälper vi dig att få testamentet förvarat på ett tryggt och säkert sätt. Skriver du ditt testamente online hos oss finns förvaring av testamente som en tilläggstjänst i kassan. 

Skriv testamente

Hos oss skriver du enkelt ditt testamente online eller tillsammans med en jurist via telefon. 

Om du väljer att skriva testamentet online svarar du på ett antal frågor om just din situation och dina förutsättningar. Utifrån dina svar skapas sedan ett juridiskt korrekt testamente som skickas direkt till din e-post. 

Har du frågor eller funderingar kring testamente och arvsregler? Eller är du osäker på om ditt testamente är korrekt? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771-24 00 24, så hjälper de dig. 

Arvskifte
Upprätta en arvskifteshandling enkelt och tryggt via telefon- eller videomöte
Bouppteckning
Upprätta en bouppteckning enkelt och tryggt via telefon- eller videomöte
Framtidsfullmakt
Upprätta en framtidsfullmakt enkelt och tryggt via telefon- eller videomöte
Framtidsfullmakt
Bestäm vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig i framtiden
Testamente
En handling för dem du bryr dig om

1 695 kr

På 30 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Testamente

Genom att skriva ett testamente underlättar du för dina anhöriga och undviker överraskningar och oklarheter i framtiden. Med ett testamente kan du se till att de du vill ska ärva dig också gör det. Tänk på att testamentet måste bevittnas för att vara giltigt.