Varför ska man använda avtal24 för att reklamera?

När du svarar på frågorna i vårt webbverktyg lotsas du fram till en bedömning om du har rimliga skäl att klaga på ditt köp. När ditt reklamationsbrev är färdigt kommer det att vara både tydligt och juridiskt korrekt. I många fall räcker detta för att handlaren ska vilja rätta till ditt ärende.

Om du inte får rätt i detta första skede visar vi dig hur du kan ta din reklamation till nästa instans för att bevaka dina rättigheter.

Reklamationshjälpen - Vanliga frågor & svar:

När har jag rätt att reklamera?
Vem reklamerar man till?
Måste jag bevisa att det är fel på varan?
Jag har beställt en vara, när måste en säljare leverera den?
Om jag inte läst avtalet, hur kan jag vara bunden till det?
Vad är garanti?
Vad är öppet köp?
Varan såldes i befintligt skick.
Måste jag betala för att skicka tillbaka varan?
Vad kan jag kräva om varan är trasig?
Vad händer om butiken inte ger mig rätt?
Vad gör jag om mitt klagomål gäller annat än varor?
Får jag använda varan och sen ångra mig och skicka tillbaka den?
Varför ska man använda avtal24 för att reklamera?