Hur gör man vid delbetalning?

Varje gång en betalning sker bör detta antecknas på skuldebrevet. På så vis minskar risken för att låntagaren ska kunna krävas på samma belopp ännu en gång i de fall skuldebrevet säljs eller ges bort till någon annan än den ursprunglige långivaren.

Skriv Skuldebrev mellan privatpersoner här

Skuldebrev - Betalning:

Hur och när ska skulden betalas?
Hur gör man vid delbetalning?
Kan man begära ränta på skulden?
Kan man begära ytterligare ränta om man inte får betalt i tid?