Om jag har betalat för mer löpande kostnader i vårt gemensamma hem, kan jag reglera det genom att upprätta ett skuldebrev?

Nej. Det finns vissa kriterier för att det ska vara fråga om en faktisk skuld. Det innebär att ett lån måste ha företagits mellan er för att ni ska kunna upprätta ett skuldebrev och pengarna bör ha överförts mellan långivaren och låntagaren. Vanligtvis är alltså inte kriterierna uppfyllda för att det ska vara fråga om en skuld enligt skuldebrevslagen.

Skriv Skuldebrev mellan privatpersoner här

Skuldebrev - Viktigt att tänka på:

Vad är ett skuldebrev?
Vad är skillnaden mellan ett löpande och ett enkelt skuldebrev?
Vad menas med borgenär och gäldenär?
Om jag har betalat för mer löpande kostnader i vårt gemensamma hem, kan jag reglera det genom att upprätta ett skuldebrev?
Hur gör vi när skulden är betald?
Måste ett skuldebrev förnyas?
Varför ska man inte använda mallar till skuldebrev?