Äktenskapsförord - Vanliga frågor & svar

Viktigt att tänka på

Vilka saker ska delas upp i en bodelning om vi skiljer oss?
Kan makarna bestämma att endast den ena makens egendom ska delas?
Behöver man registrera ett äktenskapsförord?

Kan man ångra sig?

Är man bunden av ett äktenskapsförord?
När blir ett äktenskapsförord giltigt?
Behövs det en äkthetsstämpel för att äktenskapsförordet ska vara giltigt?

Om enbart vissa bestämda saker inte ska delas

Vad händer om man säljer det som inte ska delas och skaffar något annat för pengarna?

Om ingen egendom ska delas

Kan jag trots äktenskapsförordet behöva dela något med min make/maka?
Vad gäller för egendom som makarna skaffar i framtiden?
Vad händer om vi säljer vår bostad och köper en ny?

Vanliga frågor och svar

Vad är ett äktenskapsförord?
Vad är giftorättsgods?
Vad är enskild egendom?
Kan makarna skriva ett äktenskapsförord efter vigseln?
Vad är samäganderätt?
Finns det några särskilda krav för hur ett äktenskapsförord ska bli gällande?
Hur ändrar man i ett äktenskapsförord som redan är registrerat?
Kan man ångra sig och återkalla ett äktenskapsförord?
Vad är avkastning på enskild egendom?
Vad innebär surrogatregeln?
Kan jag behöva dela något trots att vi bestämt att ingenting ska delas?
Kan vi bestämma att viss egendom jag äger ska vara min makes enskilda egendom?
Om den ena maken köper något för den andre makens pengar- vem äger då egendomen?
Ändras några ekonomiska förhållanden om man gifter sig?
I vilken lag finns bestämmelser om makar och deras ekonomiska förhållanden?
Vem ansvarar för en skuld avseende en bil som den ena maken köpt under äktenskapet?
Vad kan man göra om man anser att äktenskapsförordet är oskäligt?
Varför ska man inte använda mallar om äktenskapsförord?

Användbara länkar

Skatteverket
Skriv Äktenskapsförord