Vad gäller för egendom som makarna skaffar i framtiden?

Det går att reglera i ett äktenskapsförord. Om man i äktenskapsförordet bestämmer att var och en ska behålla sitt, delas inte heller sådant makarna köper i framtiden.

Skriv Äktenskapsförord här

Äktenskapsförord - Om ingen egendom ska delas:

Kan jag trots äktenskapsförordet behöva dela något med min make/maka?
Vad gäller för egendom som makarna skaffar i framtiden?
Vad händer om vi säljer vår bostad och köper en ny?