Skapa konto
Logga in

När blir ett äktenskapsförord giltigt?

Äktenskapsförord blir giltigt när båda skrivit under det och det registrerats hos Skatteverket. Registrering av äktenskapsförord gjordes tidigare hos tingsrätten men ska från och med 1 oktober 2011 göras hos Skatteverket. Detta görs genom att betala in en ansökningsavgift på 275 kronor till Skatteverkets bankgiro 227-5782. Ange namn, personnummer och att det gäller ett äktenskapsförord. Skicka sedan äktenskapsförordet i original till Skatteverket till följande adress: Skatteverket, Äktenskapsregistret, 871 87 Härnösand.

Skriv Äktenskapsförord här

Äktenskapsförord - Kan man ångra sig?:

Är man bunden av ett äktenskapsförord?
När blir ett äktenskapsförord giltigt?
Behövs det en äkthetsstämpel för att äktenskapsförordet ska vara giltigt?