Viktigt att veta för gifta par som har särkullbarn

Arvsrätten i Sverige innebär att gifta ärver varandra och att barn ärver sina föräldrar när båda föräldrarna gått bort. Särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma, har däremot rätt att få ut arvet från sin förälder genast. Detta innebär i praktiken att gifta par som har särkullbarn inte ärver varandra fullt ut.
Läs mer om testamente

Gifta par ärver i de flesta fall varandra eftersom efterlevande make eller maka ärver före gemensamma barn. Undantaget är när det finns särkullbarn.

När har ett barn rätt att få ut sitt arv direkt?

Enligt svensk lag har dina barn alltid rätt till en viss del av ditt arv oavsett vad som står i ditt testamente. Denna del kallas för laglott. Särkullbarn har alltid rätt att kräva sin laglott direkt vid sin förälders bortgång, till skillnad från gemensamma barn som behöver vänta tills även den andra föräldern gått bort. 

Laglotten utgör hälften av ditt arv och fördelas lika mellan barnen. Har du ett barn är barnets laglott alltså 50 procent av allt du äger, har du två barn är laglotten 25% av allt du äger för respektive barn och har du tre barn är laglotten 1/6 av allt du äger för respektive barn. Ett barns laglott kan man aldrig med bindande verkan testamentera bort. 

Att skriva in en "morot"

Många gånger vill man försäkra sig om att den efterlevande maken eller makan ska kunna bo kvar i bostaden. Det kan man åstadkomma genom att skjuta upp särkullsbarnets arv tills båda makarna gått bort. I ditt testamente har du möjlighet att skriva in ett önskemål om att barnen ska avstå från att kräva ut laglotten för att skydda din efterlevande partner. 

För att tydligare visa din önskan kan du exempelvis bestämma att rätten till efterarv försvinner om ett barn går emot denna önskan och ändå kräver ut sin laglott direkt. Då får barnet endast laglotten och inget mer.

Många av våra kunder vill dock att partnern ska ha möjlighet att bo kvar samtidigt som särkullbarnet direkt får ut det arv han eller hon har rätt till. Då behöver testamentet ofta kompletteras med en livförsäkring. 

Att begära laglotten

Har den avlidne skrivit ett testamente där så pass mycket egendom testamenterats bort så att laglotten kränks, kan barnet i fråga ändå kräva ut sin laglott. Gör särkullbarnet inget åt testamentet riskerar han eller hon att bli arvlös - då många faktiskt saknar kunskap om vad som gäller är det lätt att missa. När en förälder avlider har barnet sex månader på sig att kräva ut laglotten från det att hon eller han tagit del av testamentet. Om man inte agerar kommer viljan i testamentet att verkställas oavsett om den kränker laglottsregeln eller inte.

Skriv testamente

Vi rekommenderar alla par som har särkullbarn att skriva testamente - det skapar förutsägbarhet och gör att saker och ting blir så som ni tänkt er. För att fullt ut trygga både din partner och dina barn, behöver testamentet ofta kompletteras med en livförsäkring. Med en livförsäkring som ett komplement till ditt testamente kan du säkerställa att din partner har råd att bo kvar i ert gemensamma hem, samtidigt som dina barn får ut det arv de har rätt till.

Du kan enkelt skriva ett testamente själv online eller tillsammans med en jurist via telefon. Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en helhetsbild av din juridiska situation. 

Läs mer och skriv testamente


1 695 kr

På 30 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Testamente

Genom att skriva ett testamente underlättar du för dina anhöriga och undviker överraskningar och oklarheter i framtiden. Med ett testamente kan du se till att de du vill ska ärva dig också gör det. Tänk på att testamentet måste bevittnas för att vara giltigt.