Gåvobrev - Vanliga frågor & svar

Viktigt att tänka på

Är ett skriftligt löfte om gåva av fastighet bindande?
Vad är ett gåvobrev?
Vad bör gåvobrevet innehålla?
Vad gäller utan gåvobrev?
Vad händer skattemässigt om jag ger bort en del av min bostadsrätt?
Varför behöver jag ett gåvobrev?

Gåvobrev avseende fastighet och bostadsrätt

Hur fastställs taxeringsvärdet för fastigheter i ett gåvobrev?
Vad ska jag tänka på vid gåva avseende fastighet?
Vad ska jag tänka på vid gåva avseende bostadsrätt?
Är det möjligt att uppställa ett villkor om nyttjanderätt vid gåva av fastighet?
Är det möjligt att överlåta en fastighet som gåva mot viss betalning?

Gåvor inom familjen

Förskott på arv
Gåva mellan makar

Vanliga frågor och svar

Kan man ångra ett löfte om en gåva?
När har man nytta av ett gåvobrev?
Är ett muntligt löfte om gåva bindande?
Är ett skriftligt löfte om gåva bindande?
Är man bunden av att ge bort något om man muntligen lovat detta?
När bör ett gåvobrev registreras?
Kan man ångra sig och återkalla ett skriftligt löfte (gåvoutfästelse) om gåva?
Kan man göra så att kronofogden inte kan ta en gåva i anspråk?
Hur beskattas jag om jag får en fastighet?
Vad är skillnaden mellan reavinstskatt och kapitalvinstbeskattning och hur beskattas den?
Spelar det någon roll om jag använder mig av ett gåvobrev eller ett köpekontrakt?
När är det lämpligt att göra en bodelning under pågående äktenskap och när är det lämpligt att använda sig av gåvobrev?
Om jag säljer en bostadsrätt till ett pris under marknadsvärdet, hur beskattas köpet då?
Om jag säljer ett hus eller en sommarstuga till ett pris under marknadsvärdet, hur beskattas köpet då?
Varför ska man inte använda mallar för gåvobrev?

Användbara länkar

Information om registrering av gåva mellan makar
Skriv Gåvobrev